הנהלת חשבונות

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, התשכ”א (1961) ותקנות מס ערך מוסף, התשל”ו (1976), מחייבות כל עצמאי ובית עסק בניהול פנקסי חשבונות בכל הנוגע להכנסותיו ממשלח היד או העסק, ובהגשת דוחות לשלטונות מס הכנסה, המע”מ והמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, סעיף 130(א)(3) להוראות ניהול פנקסים קובע שהנישום רשאי לפנות בבקשה להקלה בדרישות, כמו לדוגמה בעל עסק זעיר המסווג כעוסק פטור. סעיף זה מעורר לא פעם התלבטויות בסוגיה האם להפקיד את תחום הנהלת החשבונות בידיו של משרד לראיית חשבון, או לחלופין לנסות ולהתנהל באופן עצמאי וללא הסתייעות בגורם חיצוני. חשוב להבהיר שמטרתן המרכזית של כל התקינות הללו היא ליצור מערכת של כללים אחידים לניהול החשבונות באופן שיקל על רשויות המס להעריך נכונה את פעילותו העסקית של הנישום, ובתוך כך לזהות ביתר קלות העלמת הכנסות ו\או גנבות.

היתרונות שבהעסקת ספקי שירותי בהנהלת חשבונות במיקור חוץ

לפיכך, ניהול הפנקסים שלא על פי התקנות, עלולה להוות עילה לפסילתם על ידי הרשות ולנקיטה בשורה של סנקציות, כשבתרחישים מסוג זה מוטלת חובת ההוכחה שההכנסות אכן כשרות על הנישום בלבד, תוך שהוא יכול למצוא את עצמו בחזקת חשוד מול רשויות המס. יתירה מכך, לכל תחום עיסוק ישנן תוספות רלוונטיות, שעשויות לכלול שורה של הנחיות פרטניות בהתאם לסיווג העסק. כך לדוגמה, מחויבים בעלי המקצועות החופשיים ונותני שירותים בתחום ההפקות לאירועים להירשם במע”מ כעוסק מורשה, ולנהל מערכת הכוללת פנקסי הזמנות, קבלות, חשבוניות, תעודות משלוח ועוד מגוון מסמכים חשבוניים נוספים בהתאם להנחיות הנוגעות לסוג העיסוק. בנוסף לידע ולבקיאות בדרישות החוק, עשויות תקנות המיסוי השונות להשתנות מעת לעת, דבר שעלול להוביל לתשלומי מיסוי גבוהים מהנדרש. הפתרון האופטימלי הוא ההסתייעות בחברה מקצועית המתמחה במתן שירותי הנהלת חשבונות.

מה כוללים שירותי הנהלת חשבונות שוטפים?

שירותי הנהלת חשבונות שוטפים כוללים, בין היתר, הפקת חשבוניות וקבלות באופן שוטף וריכוז החשבוניות במסגרת רישום ההוצאות. הכנת הדיווחים השוטפים אל מול רשויות המס דורשת תשלום לביטוח לאומי על בסיס חודשי, כמו גם תשלומי מע”מ ומקדמות מס ההכנסה אחת לחודשיים. מקדמות מס ההכנסה משולמות בהתאם לשיעור שנקבע מראש, בעוד שדוח המע”מ משולם לאחר קיזוז בין שיעור המע”מ בין החשבוניות שהופקו לחשבוניות שהתקבלו. כמו כן, אחת לשנה עולה הצורך בהגשת דו”ח שנתי למס הכנסה לשם ריכוז הפעילות העסקית של השנה כולה, ואחת למספר שנים נדרשת הגשת הצהרת הון למס הכנסה. במידה והחלטתם להסתייע בשירותי הנהלת חשבונות חיצוניים, מומלץ להעדיף התקשרות עם משרד שמעסיק אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים, ושעובד עם לקוחותיו באופן ישיר ומעניק להם יחס אישי ותמורה מלאה בעד התשלום.