מה הוא עוסק מורשה

עוסק מורשה הינו מונח מתוך חוק מע"מ אשר מגדיר עסק במעמד מסוים. בניגוד לעוסק פטור אשר פטור מדיווח שוטף למע"מ כול עוד מחזור העסקים שלו לא עולה על סכום של 99 אלף ש"ח בשנה.

עוסק מורשה הינו יחיד או התאגדות של יחידים (גם חברה נחשבת עוסק מורשה) אשר מעוניינים להפיק חשבוניות ולהתחיל פעילות עסקית. עוסקים אלו יוסיפו למחיר הנקוב שלהם את המע"מ הקבוע בחוק ויעבירו אותו למדינת ישראל אחת לחודש או לחודשיים בניכוי המע"מ ששילמו לספקים עד ה15 לחודש העוקב. פעולה זו תתבצע בעזרת רואה החשבון או מנהל החשבונות אשר יחשב עבורכם את גובה המע"מ הנדרש לתשלום.

את המע"מ ניתן לשם בדואר באמצעות שובר וצ'ק או באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי.

לצורך פתיחת עוסק מורשה על היחיד/חברה לגשת לתחנת מע"מ הקרובה למקום העסק עם המסמכים הבאים:

  1. צילום צ'ק מבוטל המעיד על קיום חשבון בנק או אישור מסניף הבנק על קיום החשבון.
  2. צילום תעודת זהות כולל ספח או תעודת התאגדות מרשם החברות ומרשם השותפויות.
  3. אישורים המעידים על סוג העסק, לצורך הדוגמא: רופא-רישיון לעסוק ברפואה, מתווך- רישיון לעסוק בתיווך וכול עסק המחייב רישיון מטעם המדינה.
  4. במידה והעסק מעוניין לרכוש נכס משמעותי ולהפעילו רצוי שהצטייד בהסכם הרכישה או במסמכים התומכים ברכישה.
  5. במידה והעסק העתידי נמצא בשכירות יש להצטייד בהסכם שכירות.

יש לציין כי הליך פתיחת העסק במע"מ נראה פשוט ואכן ההליך אינו מורכב אך עלולות להתעורר שאלות במהלך פתיחת העסק בתחנת המע"מ. במקרים כאלו ממומלץ להסתייע ברואה חשבון אשר מכיר את רזי החוק.

במקרה והעסק נמצא בשתי כתובות כגון: כתובת משרד וכתובת מחסן הכתובת הקובעת למיקום פתיחת העסק הינה כתובת המחסן. מכאן ניתן להשליך כי כתובת המשרדים של העסק אינה בהכרח מקום הפעילות המרכזי של העסק אלא המפעל המרכזי. במקרים כמו משרדי ייעוץ או מקצועות חופשיים כתובת המשרד היא אכן כתובת העסק.

נבקש להבהיר כי לא בכול עיר קיימת תחנת מע"מ בניגוד ללשכות מס הכנסה, תחנות המע"מ פרוסות בפריסה אזורית.

לאחר סיום תהליך פתיחת העסק במע"מ וקבלת תעודת עוסק מורשה  עליכם לזכור כי התהליך טרם הושלם, עליכם לגשת למשרדי מס הכנסה וביטוח לאומי לצורך השלמת התהליך.

משרדינו הינו משרד בעל 10 שנות ניסיון ובקיא ברזי חוק מע"מ שישמח להעניק לכם עזרה וייעוץ בפתיחת התיק ברשויות המדינה.