עוסק פטור

עוסק פטור לא מתאים לכולם, במידה והחלטתם לפתוח עסק וצפי ההכנסות שלכם אינו עולה על 99 אלף ₪
בשנה אתם יכולים להיחשב כעוסק פטור לצורך מע"מ.

אז מזה עוסק פטור וממה הוא פטור?

עוסק פטור, פטור מגביית מע"מ בגין השירותים שהוא נותן ופטור מדיווח לרשויות מע"מ במהלך השנה השוטפת.
במצב כזה שהעסק הוגדר כעוסק פטור הוא אינו מחויב להוציא חשבוניות ולגבות מע"מ ומנגד אינו יכול לדרוש מע"מ
בחזרה מהמדינה בגין תשומות שהוא הוציא. הליך זה נועד על מנת להקל תהליכית ומנהלית על עוסקים קטנים
אשר גובה המע"מ שהם ישלמו למדינה הינו קטן בכול מקרה.

מי יכול או לא יכול להיות עוסק פטור?

 • בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי,
  יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית.
 • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה.
 • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית,
  עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית
  של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.
 • סוחר רכב ומתווך רכב.
 • כול התאגדות אחרת כגון: אגודה שיתופית או חברה לעניין חוק החברות.
 • כל אדם יכול להיות עוסק פטור ובתנאי שאינו עובר את מחזור ההכנסות של 99 אלף ₪.

יש לציין כי לא בהכרח היותכם פטורים ממע"מ חייב שתהיו פטורים ממס הכנסה. מה ההכנסה הינו מס נפרד אשר קשור
לגובה הכנסתכם ממקומות נוספים. מס זה יחושב במסגרת הדוח השנתי אשר תגישו למס הכנסה.

נקודות חשובות לציון

 1. אחת לשנה עליכם לדווח למע"מ על גובה המחזור שהיה לכם בשנה שעברה ובמידה ולא תדווחו דיווח זה
  עד ליו 31/1 של השנה העוקבת אתם חשופים לכנס מנהלי של כ750ש"ח.
   
 2. במידה ועברתם את התקרה המותרת מע"מ יחייב אתכם במע"מ על גובה החריגה וכמו כן ישלול בפניכם
  את האפשרות להיות פטור לשנתיים שמעבר לשנה שבה חרגתם.
   
 3. יש לעיין כי עוסקים מורשים שאינם עוברים מחזור של 99 אלף ₪ בשנתיים האחרונות ואינם נכללים ברשימה
  שפורטה לעיל רשאים לפנות למשרדי מע"מ ולבקש לשנות את סיווגם מעוסק מורשה לעוסק פטור.

משרדינו מלווה עסקים חדשים אשר בתחילת דרכם העסקית המעוניינים להיות מסווגים כעוסקים פטורים
וללוות אותם בכול תהליך פתיחת העסק מול מע"מ והדיווח השנתי לכלל רשויות המס.