פתיחת חברה בע”מ

בפתיחת עסק חדש עולה השאלה האם להתאגד כעוסק מורשה או חברה בע"מ ( להלן " החברה"), לשאלה זאת יש כמה תשובות
וכמה מרכיבים לתשובה אחת, מחזור הפעילות, הרווח הצפוי ומטרת העסק והכי חשוב צורת ההגנה המשפטית. חברה בע"מ
מעניקה לבעלי המניות הגנה משפטית "במסך" שהיא מורידה בין פעילות החברה לבין בעלי המניות. החברה הינה ישות משפטית
נפרדת אשר כול עוד בסוף שם החברה מופיעות האותיות בע"מ בעלי מניות החברה ערבים לחובות החברה עד
גובה הון המניות שלה. כך שבמידה והחברה מגיעה לקשיים, בעלי המניות מוגנים מירידה לנכסיהם הפרטיים וזאת בהנחה
שאינם נתנו ערבות אישית.

הגנה זו טובה לעסקים שבהם קיים חשש לתביעות מכול סוג שהם ובעלי המניות מעוניינים לקיים את ההפרדה.
דוגמאות לחברות מסוג זה: ברים ומועדוני לילה פרקי שעשועים, חברות בנייה וכו'. בשל ההפרדה שמעניקה החברה
בין בעלי המניות לבין פעילות החברה, גם המסלול המיסוי מקבל הפרדה ופעילות החברה ממוסת בשני שלבים.
בשלב א' החברה תמוסה על רווחיה בכול שנה ושנה בשיעור מס של 26.5% (קיים צפי להורדת שיעור המס בשנת 2017)
ובשלב השני יימוסו בעלי מניות החברה בשיעור מס של 30% במידה ויימשכו את ייתרת הרווחים כדיבידנד. דיבידנד הינו תשלום
הרווחים שהחברה משלמת לבעלי המניות, תשלום זה לא חייב להיות בכול שנה ושנה אלא רק במועד הכרזת הרווחים.

יתרונות בהחזקת חברה בע"מ אל מול פעילות במסגרת עוסק מורשה

 1. במידה והפעילות העסקית מייצרת רווחים הגבוהים מחצי מיליון ₪ ניתן לייצור מנגנון מיסויי אשר דוחה את חבות המס עד למועד משיכת הרווחים.
 2. בעלי המניות נהנים מהגנה משפטית במסגרת היותם חברה.
 3. המערכת הבנקאית מעניקה יכולת פיננסית רחבה יותר לבעלי חברות.

חסרונות בהחזקת חברה בע"מ אל מול פעילות במסגרת עוסק מורשה

 1. עלות החזקת חברה בע"מ הינה גבוהה יותר מעלות החזקת תיק עוסק מורשה (אגרה שנתית לרשם החברות, תשלום לרואה חשבון
  בגין מאזן שנתי והחזקת מערכת הנהלת חשבונות כפולה).
 2. במידה ובעלי המניות מחזיקים בפעילות אשר מטרתם היא לממש את האחזקות בתקופה קצרה (ביצוע Exit ) אינם ייהנו
  מתשלום מס רווח הון במישור האישי בגובה 25% אלא ישלמו מס מלא במסגרת החברה ועל ייתרת הרווחים יישלמו מס דיבידנד.
 3. בעלי מקצועות חופשיים אשר חותמים בחתימת ידם על טיב העבודה כגון עורכי דין ודומים להם, אינם יכולים להתאגד במסגרת של חברה בעירבון מוגבל.
 4. למרות העובדה שבשנים האחרונות רשם החברות התקדם בצורה טכנולוגית, עדיין הליך פתיחת החברה הינו הליך מורכב הן מבחינה בירוקרטית והן מבחינה הבנתית.

 

בעלי עסקים אשר שוקלים פתיחת עסק חדש או מעבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ, עדיף להם להיפגש עם רואה חשבון
בעל הבנה מיסויית ומשפטית על מנת לבחון את מהות העסק ואת עתידו הצפוי של העסק על מנת להסיק את המסקנות
הנכונות ואת צורת ההתאגדות הנכונה. משרדנו מעניק שירותיי ייעוץ ליזמים המעוניינים לפתוח חברות חדשות ולבעלי עסקים
קיימים אשר מעוניינים להעביר את הפעילות העסקית למסגרת של חברה.