ראיית חשבון

ראיית חשבון על פי חוק רואה החשבון תשט"ו- 1955 אשר עוסק במי רשאי לכהן כרואה חשבון, במגבלות החוקיות שחלות
עליו ובסוגיי השירותים שמותר לו להעניק. כעקרון רואה החשבון הוא מי שהוסמך על ידי מעבר מבחני מועצת רואי החשבון אשר
הינו גוף סטטוטורי המשויך למשרד המשפטים. במקביל למעבר המבחנים על המועמד לבצע התמחות במשך שנתיים במרד רואי חשבון
או בכול גוף אחר אשר הוסמך על ידי המועצה, המקנה למתמחה ידע בביצוע ביקורת חשבונות.

אז מהי ראיית חשבון בפועל?

ראיית חשבון הינה פעולה אקטיבית המבצע אותו אדם אשר הוסמך על ידי המועצה שבסיום פעולה זו ועל ידי
איסוף ממצאים מדגמיים הוא מחווה את דעתו על תקינותם של המסמכים אותם הוא מבקר בין אם אלא
דוחות כספיים או בין אם אישורים מיוחדים. להבדיל מיועצי מס אשר אלא הוסמכו בקורס למילוי טפסים המייעדים
אך ורק למס הכנסה, רואי החשבון רשאי לחתום על חוות דעת המצורפת לדוחות הכספיים של חברה אשר
מחויבת אחת לשנה להגיש דוח כספי מבוקר לרשויות המס.

במסגרת המבחנים המרובים שעובר רואה החשבון במסגרת המועצה, הוא צובר ידע כלכלי ועסקי ולומד את השפה החשבונאית אשר
מקנה לו את היכולת לחתום ולהבין את המצב העסקי של העסק ולדעת האם הדוחות הכספיים משקפים את
המצב הנאות של העסק. משרדינו מעסיק רואי חשבון אשר הוסמכו על ידי מועצת ראיית החשבון ובנוסף לכך
קיבלו ידע מקצועי עשיר בביצוע ההתמחות במשרדים הגדולים במשק הישראלי ביניהם Grant Thornton , Ernst & Young Israel.
בין שירותיי המשרד מתן ייעוץ עסקי, חתימה על דוחות כספיים ומתן ייעוץ מס מתקדם לחברות ולעצמאיים וביצוע עבודות כלכליות.